Grey Market Prices: Nikon Z7 $3080, Nikon Z6 $1746

The first price drop on grey market Nikon Z7 and Nikon Z6 full frame mirrorless cameras:

Grey Market Nikon Z7: $3080

Grey Market Nikon Z6: $1746

The regular price of Nikon Z7: $3,396.95 at AmazonB&HAdorama.

The regular price of Nikon Z6: $1,996.95 at AmazonB&HAdorama.