Nikon Z7 & FTZ Adapter User’s Manual now Available for Download

The user’s manuals for Nikon Z7 and FTZ Mount Adapter are now available for download.

Download links:

Nikon Z7 User’s Manual

Nikon FTZ Mount Adapter User’s Manual

In addition, the major Nikon USA authorized dealers are now shipping out the Nikon Z7 pre-orders.

Nikon Z7 body: $3,396.95 at AmazonB&HAdorama.

$100 off on Nikon Z7 with FTZ Mount Adapter Kit: $3,546.90 at AmazonB&HAdorama.

Nikon Z7 with 24-70mm Lens: $3,996.95 at AmazonB&HAdorama.

$100 off on Nikon Z7 with 24-70mm Lens and FTZ Mount Adapter Kit: $4,146.90 at AmazonB&HAdorama.

Nikon FTZ Mount Adapter: $246.95 at AmazonB&HAdorama.