Nikon Z7, Nikon Z6, NIKKOR Z Lenses & FTZ Mount Adapter now Available for Pre-order

You can now pre-order the Nikon Z7 and Nikon Z6 full frame mirrorless cameras, NIKKOR Z lenses and FTZ Mount Adapter at major US stores:

Nikon Z7:

Nikon Z7 body: $3,396.95 at AmazonB&HAdorama.

$100 off on Nikon Z7 with FTZ Mount Adapter Kit: $3,546.90 at AmazonB&HAdorama.

Nikon Z6:

Nikon Z6 body: $1,996.95 at AmazonB&HAdorama.

$100 off on Nikon Z6 with FTZ Mount Adapter Kit: $2,146.90 at AmazonB&HAdorama.

NIKKOR Z Lenses:

Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/4 S Lens: $996.95 at AmazonB&HAdorama.

Nikon NIKKOR Z 35mm f/1.8 S Lens: $846.95 at AmazonB&HAdorama.

Nikon NIKKOR Z 50mm f/1.8 S Lens: $596.95 at AmazonB&HAdorama.

Nikon FTZ Mount Adapter:

Nikon FTZ Mount Adapter: $246.95 at AmazonB&HAdorama.

So, if you are interested, order immediately so as to obtain it ASAP!